Projekt Möbelarvet

I det Enströmska ritarkivet finns 1000-tals ritningar bevarade främst från 1930-talet och framåt. Många ingår nu i samlingen Möbelarvet.

Projekt Möbelarvet

I det Enströmska ritarkivet finns 1000-tals ritningar bevarade främst från 1930-talet och framåt. Många ingår nu i samlingen Möbelarvet.

Inrednings- & möbelsnickeri grundat 1902

Enströms ritarkiv – en skattkammare

I det Enströmska ritarkivet finns 1000-tals ritningar bevarade främst från 1930-talet och framåt. Många ingår nu i samlingen Möbelarvet.

Mycket av Tibros historia berättas av de möbelritningar som framställdes från 1800-talet och framåt. Dessa ritningar visar vilka företag, personer och möbler som har format Tibro till dagens inredningscentrum. Huvudsyftet med projektet är att digitalisera möbelritningar från företag i Tibro för att säkra deras överlevnad. Vi hoppas även kunna presentera dessa framöver via en egen hemsida.

Projektet är ett samarbete mellan Folkuniversitetets Hantverkscentrum, Arbetsförmedlingen och Tibros företag.